icon-english-language1

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018, og dette betyr at Norge også får nye regler for personvern. Det nye regelverket gir virksomheter som Lilleputthammer Lekeland AS nye plikter og Lilleputthammer Lekeland AS sine kunder / gjester / bestillere nye rettigheter.

GDPR / Personvern for:
Lilleputthammer Lekeland AS (heretter omtalt også som LL)
Hundervegen 35,
N-2636 Øyer, Norge.
Org nr 889 447 982 mva
er Datterseslskap av
Hafjell Hotell AS
Hundervegen 33,
N-2636 Øyer, Norge.
Org nr 991761624 mva
og er datterdatterselskap av :
Welle Gruppen AS
Hundervegen 33,
N-2636 Øyer, Norge.
Org nr 930 658 413 mva

I tillegg benytter LL seg av markedsføringsnavnet Hafjell Resort, en avdeling i LL og Hafjell Hotell og i Welle Gruppen AS, som forestår markedsføringen av LL og som også er den operative aktøren ift online salg og bookinger av billetter og opphold.

LL benytter også, i sin markedsføring de avdelings benevnelser som benyttes i markedsføringen og dette er markedsføringsnavnene: Lilleputthammer Familiepark og Lekeland Hafjell

Nye forskrifter trådde i kraft fra mai 2018, og LL følger disse nye EU tilpassede forskriftene.
LL har i samarbeid med Hafjell Hotell og Welle Gruppen / Hafjell Resort utarbeidet internkontrollrutiner for håndtering av personopplysninger og andre opplysninger bestiller mottar fra bestiller. Personopplysninger vil ikke bli solgt eller på annen måte blir distribuert til andre enn de som trenger slik informasjon for å kunne gjennomføre avtalen / bestillingen inkludert tilleggsytelser.

Bestiller / Gjesten vil når som helst kunne be om at all informasjon som er lagret, og som ikke LL er pålagt i annen lov/forskrift å ta vare på, om å bli slettet.

Bestiller/Gjesten vil, hvis ikke dataene er blitt krevd slettet, motta en nyhetsmail fra LL eller fra markedsføringsnavnet Hafjell Resort (en avdeling i LL) og mottakere kan ved mottak av dette straks be om at all informasjon, LL har lagret, blir slettet uten kostnad.

Ved bestilling av billetter, årskort e.l. er dette betraktet som en inngåelse av avtale med LL og LL er da pålagt å registrere personopplysninger, disse samtykker bestiller, på bestillings-tidspunktet, om at LL i egenskap av personopplysningsansvarlig, benytter for å gjennomføre LLs forpliktelser overfor bestiller. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til LLs samarbeidspartnere, dvs avdelingen Hafjell Resort og morselskapet Hafjell Hotell AS. LL benytter gjestens opplysninger for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt bestillers bestilling via e-post, telefon, sms og utsendelser via post.

Alle som mottar e-poster er eller har vært kunder hos LL og har ifm bestillingen oppgitt e-postadressen samt telefon nummer. Det varsels herved om at LL vil sende relevant informasjon til bestiller. Bestiller vil kunne få informasjon om en tjeneste bestiller ikke visste om, men informasjonen skal gjør at bestilleren vil kunne få bedre opplevelser i og rundt Hafjell, sommer som vinter.

Utsendelse av e-post / tekstmeldinger innebærer kun bruk av e-postadresse og eller telefon nummer, ikke andre personopplysninger. Det vil fremgå av e-posten hvor vi har e-postadressen fra og at den ikke blir brukt til annet enn e-postutsendelser. I e-posten er det beskrevet hvordan mottakeren enkelt kan si fra om at han/hun ikke ønsker å motta e-poster fra LL lenger samtidig som bestiller kan be om at all informasjon LL har registrert på bestiller skal slettes.
LL inkludert morselskapet Hafjell Hotell AS behandler personopplysninger til bestillere, brukere og kunder ved hjelp av Hafjell Hotells tjenester. LL tar vare på bestillernes/gjestenes personlige opplysninger og overholder gjeldende lover til enhver tid for å beskytte bestillernes/gjestene som person.

LL og Hafjell Hotell fungerer som datakontrollør av personopplysninger i forbindelse med tjenestene og i forbindelse med bestillinger / reservasjoner. Personlig informasjon betyr all informasjon direkte eller indirekte knyttet til en levende person.
LLs mål er å opprettholde et høyt beskyttelsesnivå for personopplysninger. LL benytter i hovedsak personopplysninger for å forvalte, drifte, utvikle og vedlikeholde fordeler, prosess reservasjoner, optimalisere brukeropplevelsen i form av fordeler og tilpasse vår kommunikasjon med bestillerene/gjestene. LL samler utelukkende personlige data som er relevante for det formål som bestilleren har bestilt. Informasjonen som samles inn inkluderer for eksempel Informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, påloggingsinformasjon, språk, brukerhistorikk, reiseinformasjon, reservasjonsinnstillinger, betalinger, stilling, kontaktperson i nødstilfeller, spesielle allergener, funksjonshemming og annen informasjon gjestene / bestillerne har gitt i forbindelse med bruken av våre tjenester.

Formålet med behandlingen av personlige opplysninger er for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og også tilby mer fleksible og individuelle tjenester og produkter. Ved å gjøre en reservasjon bruker LL personlig informasjon til:
1. Behandle, gi, utvikle og vedlikeholde tjenester,
2. Behandle bestillinger og bestillinger på tjenester,
3. Kontakte gjestene, f.eks. per. SMS, annen mobilapplikasjon eller e-post, eller varsle gjestene om reservasjonsstatus eller noe annet i forbindelse med reservasjonen før, under og etter oppholdet
4. Individualiser vår kommunikasjon med gjestene angående tjenestene, f.eks. ved å opprette en profil for deg og sende deg tilbud som samsvarer med profilen din som bruker av våre tjenester,
6. Analyser statistikk og brukeradferd i forhold til tjenestene våre,
7. Forbedre bestillerenes/gjestenes fordeler med våre produkter og tjenester på en måte som LL tror gagner bestilleren/gjestene, eller
8. fremme tjenester og produkter, direkte eller indirekte til bestilleren.

Bestilleren har alltid rett til å be om at LL, uten kostand sletter dataene som er registrert på gjesten og LL forplikter seg til å gjøre dette så fremt ikke andre lover setter hindringer for dette.
LL bruker informasjonskapsler for sine digitale tjenester. Ytterligere informasjon om LLs bruk av informasjonskapsler, hvilke informasjonskapsler som brukes, og hvordan man unngår informasjonskapsler, finnes på www.lilleputthammer.no og www.lekeland.no

I tilfeller der det er et lovkrav om at samtykke skal fås for behandling av bestemte typer personopplysninger eller for en bestemt behandling, vil samtykke bli innhentet fra bestilleren før behandling av informasjonen.

LL kan for eksempel bli pålagt å vise personopplysninger til tredjepart som politi eller annen offentlig myndighet dersom dette er i forbindelse med etterforskningen av en forbrytelse, eller hvis LL er pålagt å avsløre slik informasjon ved lov eller ved vedtak av offentlig myndighet.

Hvis bestiller har spørsmål, kommentarer eller klager om LLs behandling av personopplysninger og overholdelse av vilkårene for bruk, vennligst kontakt: Hvis klager ikke akseptere de svar vi gir, ber vi om at klager henvender seg til Datatilsynet.

Lilleputthammer Lekeland AS
Hundervegen 35,
N-2636 Øyer, Norge
Eller via Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Del på facebook

Lilleputthammer familiepark
Hundervegen 41                            

2636 Øyer

Telefon: +47 61 28 55 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

tripadvisor lilleputthammer                                                                        


kart 2019